Desatero pro rodiče

Tento materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy.

  1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
  2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
  3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti 
  4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci 
  5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy 
  6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech 
  7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
  8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
  9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost 
  10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme?

loader Načítám...